MAZDA 2

 

Bảng Giá Xe Mazda

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda 2 Hatchback 1.5L AT 2018 594,000,000
Mazda 2 Sedan 1.5L AT 2018 514,000,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976 245 333 để biết thêm chi tiết


 

MAZDA 3 FACELIFT

 

Bảng Giá Xe Mazda

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda 3 Sedan 1.5L AT phiên bản 2018 659,000,000
Mazda 3 Sedan 2.0L AT phiên bản 2018 750,000,000
Mazda 3 Hatchback 1.5L AT phiên bản 2018 689,000,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976 245 333 để biết thêm chi tiết


 

MAZDA 6 FACELIFT

 

Bảng Giá Xe Mazda

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda 6 2.0L phiên bản 2018 819,000,000
Mazda 6 2.0L Premium phiên bản 2018 899,000,000
Mazda 6 2.5L Premium phiên bản 2018 1,019,000,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976 245 333 để biết thêm chi tiết


 

MAZDA CX-5

 

Bảng Giá Xe Mazda

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda CX-5 2.5L Facelift 2017 (1 cầu) 849,000,000
Mazda CX-5 AWD 2.5 FaceLift (2 cầu) 899,000,000
Mazda CX-5 2.0L 2WD Facelift 2018 899,000,000
Mazda CX-5 2.5L 2WD FaceLift 2018 999,000,000
Mazda CX-5 2.5L AWD FaceLift 2018 1,019,000,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976 245 333 để biết thêm chi tiết


 

MAZDA BT-50

 

Bảng Giá Xe Mazda

TẶNG PHỤ KIỆN KHI MUA XE

 

MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda BT-50 3.2L AT Facelift 2018 799,000,000
Mazda BT-50 2.2L MT Facelift 2018 620,000,000
Mazda BT-50 2.2L AT Facelift 2018 645,000,000

 

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0976 245 333 để biết thêm chi tiết